سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
نیکوکار از کار نیک بهتر است ، و بد کردار از کار بد بدتر . [نهج البلاغه]